Surove Strasti

Tag Archive: Cal Newport

L040 – Lektira: Deep Work // Cal Newport

“Deep Work” je sposobnost fokusiranja na kognitivno zahtjevnom zadatku bez distrakcija. To je vještina koja vam omogućuje brzo savladavanje složenih informacija i postizanje boljih rezultata u manje vremena. Ukratko, duboki rad je poput super sile u našoj sve konkurentnijoj ekonomiji…
Read more

Epizode podcasta, Lektira

, , , , , ,