[Teaser] BadBoy: Što su me više plaćali, to su me bolje slušali