Surove Strasti

[Teaser] Tanja Radmilo: Trebamo ukinuti dva slova čć i ostaviti samo jedno