[Teaser] Vlatko Štampar: Humor varira od pojedinke do pojedinca