[Teaser] Kristijan Sedak: Krizno komuniciranje ne poznaje vrijeme