[Teaser] Alan Žepec: Jedna od mojih kvaliteta je disciplina