Surove Strasti

[Teaser] Goran Blagus: Ako ideš u poduzetništvo radi para, onda kad ostvariš cilj više ne grizeš